Strömavbrott på Karolinska

Karolinska sjukhuset drabbades i 20 minuter av ett totalt strömavbrott, där endast batteridriven kritisk sjukvårsutrustning och nödbelysning fungerade. Reservkraften för ett av Sveriges viktigaste sjukhus visade sig inte starta automatiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar