Vattenförsörjningen utslagen på Södermalm

Ett kraftigt åskväder slog ut dricksvattenförsörjningen på Södermalm lunchtid på söndagen.

Vattnet slutade komma ur kranarna i många hus på Södermalm efter att ett mycket kraftigt åskväder drabbade Stockholm vid lunchtid. Det är oklart hur stor omfattningen var och om det rörde sig om hela Södermalm, eller bara enstaka pumpstationer och tillhörande områden.

Vattentillförseln ska nu vara återställd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar