Strömavbrott på Karolinska

Karolinska sjukhuset drabbades i 20 minuter av ett totalt strömavbrott, där endast batteridriven kritisk sjukvårsutrustning och nödbelysning fungerade. Reservkraften för ett av Sveriges viktigaste sjukhus visade sig inte starta automatiskt.

IT-system utslagna på Sahlgrenska

Sahlgrenska universitetssjukhuset drabbades under förmiddagen av ett omfattande strömavbrott, som bland annat slog ut kritiska IT-system.

Order att skjuta plundrare på Filippinerna

Desperata människor står bakom omfattande plundringar i tyfondrabbade områden på Filippinerna och myndigheter har nu fått order om att skjuta plundrare.