Krisledningspärm inlåst på grund av strömavbrott

På grund av översvämningarna i Västsverige kunde inte Munkedals kommun komma åt sin krisledningspärm, då den var inlåst bakom ett elektriskt lås utan ström.